001-cover-857x646-758x571

ภารกิจเพื่อชาติร่วมกันของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๗

admin News

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐     พิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑     เข้าเฝ้าฯ ถวายชื่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย     งานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชอาคันตุกะอย่างเป็นทางการ (STATE BANQUET)   ดุษฎีบัณฑิต  เป็นศักดิ์ศรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตึก สก. ขอบังคมบรมราชินี   เสด็จพระราชดำเนิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม                            เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททองรูปหล่อเหมือนหลวงปู่โต๊ะเป็นโลหะ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๕ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดถำ้สิงโตทอง จังหวัดราชบุรี ทรงยกฉัตร …

ปก

รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน ‘นิติศาสตร์เพื่อสังคม’ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

admin News

ประมวลภาพงานมอบ รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน “นิติศาสตร์เพื่อสังคม” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก และกำหนดจะจัดในเดือนมีนาคมของทุกปี รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน ‘นิติศาสตร์เพื่อสังคม’ เป็นรางวัลที่จะประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้กอบคุณูปการด้านนิติศาสตร์เพื่อสังคม ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยได้มอบรางวัลเกียรติยศในปีแรกนี้ ให้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ ซึ่งท่านได้อุทิศตนเพื่อปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และยังได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อแก้ไข ผดุง และเสริมสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียม และความสุขของมวลมนุษย์ ทั้งในสังคมไทย และสังคมโลก โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญหลายหน้าที่ โดยเฉพาะตำแหน่งซึ่งปฏิบัติในภารกิจขององค์การสหประชาชาติ อาทิผู้รายงานพิเศษเรื่องการค้าเด็กและโสเภณี ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไอวอรี่โคสต์ กรรมการที่ปรึกษาคณะผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านความคุ้มกันระหว่างประเทศ ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และอีกมากมาย ท่านได้สร้างคุณูปการอย่างกว้างขวางในองค์การสิทธิมนุษยชนโลก และสร้างเกียรติคุณอย่างยิ่งใหญ่แก่วงการนิติศาสตร์ไทย นอกจากรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลแล้ว ยังมีรางวัลสำหรับโครงการของนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ที่ดำเนินงานด้านนิติศาสตร์เพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันดีงาม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนของชาติ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน ‘นิติศาสตร์เพื่อสังคม’ แบ่งเป็น 2 …

2P5A6571

โครงการรำลึกถึง..”สมเด็จย่า”

admin News

เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จย่าที่มีต่อพสกนิกร ในนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า” ————————————————————- ประมวลภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/pirayanavinschool/photos/?tab=album&album_id=2021531041241518 *************************************************** แบบสรุปโครงการ 006-แบบสรุปโครงการ รำลึกถึงสมเด็จย่า —————————————————-

ปก-1-758x505

งานฉลองครบรอบ 84 ปี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน : ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

admin News

งานฉลองครบรอบ 84 ปี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน  : ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ปก-758x505

งานเสวนาหัวข้อ “นิติศาสตร์เพื่อสังคม”

admin News

เนื่องในวาระสัตตมวัฎมงคล ฉลองอายุ ๗ รอบนักษัตร ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ “นิติศาสตร์เพื่อสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น ๕ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีและอดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แขกผู้มีเกียรติและลูกศิษย์เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

projector 01

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

admin News

พิธีถวายพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนพีระยา นาวิน ———————————————- และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนพีระยา นาวิน จัดกิจกรรมเชิญชวน ผู้มีจิตศริทธา ร่วมบริจาค สิ่งของ/เครื่องใช้/อาหารแห้ง/บริจาคเงิน โดยพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ จะนำไปมอบให้บ้านพักคนชรา บางแค 2 ที่พังพิงของผู้สูงวัย ****************************************************** ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ชุดที่ 1 https://www.facebook.com/pg/pirayanavinschool/photos/?tab=album&album_id=1637137513014208 ชุดที่ 2 https://www.facebook.com/pg/pirayanavinschool/photos/?tab=album&album_id=1637149349679691 ชุดที่ 3 https://www.facebook.com/pg/pirayanavinschool/photos/?tab=album&album_id=1637163119678314 *********************************************************************************************

01art king10-2_resize_resize

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล

admin News

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล  และถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนพีระยา นาวิน ———————————————- ประมวลภาพกิจกรรม  

IMG_0173_resize

การจัดแสดงสื่อการสอน ในกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน

admin News

ท่านประธานฯ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานฯ บริหารพีระยานุเคราะห์ ได้เยี่ยมชม การจัดนิทรรศการแสดง สื่อการเรียน การสอน ของคณะครุพีระยา นาวิน ทั้ง 9 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พหลโยธิน 47 , ศูนย์อยุธยา , ศูนย์ธาตุทอง , ศูนย์เลย , ศูนย์ศรีสะเกษ , ศูนย์ปัตตานี , ศูนย์ลำปาง และศูนย์สกลนคร เป็นการจัดแสดงสื่อการสอน ในกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของครูพีระยา นาวิน สื่อที่จัดแสดง เป็นฝีมือการผลิตของครูภายในแต่ละศูนย์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน แก่เด็กนักเรียน จัดแสดงที่สำนักงานใหญ่ พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ศูนย์พหลโยธิน 47 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2560 *************************************************

IMG_0246_resize

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล (แม่หมอ)

admin News

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ  เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล (แม่หมอ) ผู้ก่อตั้งพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ และคุณหญิงลำภู สิทธิสยามวรการ พร้อมทั้งให้ครูใหญ่แต่ละศูนย์รายงานการดำเนินกิจการในปีที่ผ่านมา และในโอกาสนี้ท่านประธานฯ ได้เมตตาให้ กรรมการมูลนิธิและคณะครูรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย(สงกรานต์) ในวันนั้นได้มีตัวแทนเด็กนักเรียนมาร่วมเล่นดนตรีไทยแบบประยุกต์ร่วมสมัย เพื่อต้อนรับท่านประธานฯ และคณะครูที่มาจากศูนย์สาขาอีกด้วย จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ศูนย์พหลโยธิน 47 วันที่ 20 เมษายน 2560 ——————————————————————————————————