ติดต่อเรา

map 47

สำนักงานใหญ่ พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขที่ 31/2 ซอยพหลโยธิน 47 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2940-7000 – 9   โทรสาร 0-2940-7010-11

email pirayanavin2554@gmail.com

http://pirayanavin.org

 


fb pirayanavinschool                         youtube pirayanavin2554