สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยา นาวิน ศูนย์ธาตุทอง

 

tt1

11066034_840896295982245_1863721480_o

พีระยานุเคราะห์ มูลนิธิ สนับสนุนเงินค่าจัดทำป้ายศูนย์ฯ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


 

ประวัติ  ศูนย์ธาตุทอง
              ก่อนที่จะมาเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน ศูนย์ธาตุทองนั้น ได้เปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กอยู่ ณ ศูนย์เอกมัย ซอยเอกมัย28
(ซอยประเสริฐดี) แขวงคลองตัน เขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2537จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2540 จึงได้ย้ายมาเปิดรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน พีระยา นาวิน ที่ศูนย์วัดธาตุทอง ณ วัดธาตุทอง
ซึ่งเปิดทำการและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2540 โดยรองรับเด็กจากชุมชนเอกมัย ชุมชนวัดธาตุทอง
ชุมชนคลองเตย ชุมชนนวลจิต ชุมชนคลองแป้ง ชุมชนยาดอง ชุมชนวัดภาษี ชุมชนพระโขนง ชุมชนกล้วยน้ำไท เป็นต้นสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและบุคคลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันเปิดการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กจำนวน 5 ห้องเรียน แบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน
เป็นนักเรียนชาย จำนวน 99 คน และนักเรียนหญิงจำนวน 101 คน

ค่าก่อสร้าง และ / หรือค่าปรับปรุง  4,500,000  บาท
สถานที่ตั้ง     :        เลขที่ 1325 วัดธาตุทอง   ถนนสุขุมวิท   แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   10110โทรศัพท์       :        0-2714-4371-4            โทรสาร        :        0-2714-4375

03_tt


 

ทำพิธีเปิด วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน 
เปิดทำการครั้งแรก วันที่ 20 กรกฎาคม 2540
              มีห้องเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน ชาย 99 คน หญิง 101 คน
และครูจำนวน 15 คน

              ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 205 คน ชาย 99 คน หญิง 106 คน และครูจำนวน 17 คน
              สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 2,797 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม  39,727,020.52 บาท
(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

04_tt_b

*******************************************************************************

Pierra Navin Nursery

Thatthong Center

 

HISTORY:       In the year B.E. 2533, Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin established the first center of Pierra-Navin Nursery at the office of Pierra Maternity & Child Welfare Foundation, 187 South Sathorn Road, Yannawa Subdistrict, Sathorn District, Bangkok 10120; where it was successful in assisting poverty stricken families, as parents and guardians brought their children between the ages of 2 to 6 years to be admitted to the nursery. They brought their children to the nursery in the morning and took the children home in the evening.  The children were duly developed according to their ages, while the parents went to work without worry regarding the safety of their children, allowing them to improve their income level.

In the year B.E. 2537, Sathron Property Co., Ltd. was appointed to develop the land of The Maternity & Child Welfare Foundation at South Sathorn Road, pursuant to the policy of the Foundation, enabling it to use the returns of this operation to expand their assistance to children from poverty stricken families, by establishment of similar type nursery centers in needed areas in various regions.

The Ekamai Center, which Pierra Maternity & Child Welfare Foundation entered into a lease agreement for 3 years (B.E. 2537-2539), located at 45 Ekamai Soi 28 (Soi Prasertdee), Ekamai Road, Khlong Tan Subdistrict, Khlong Toey District, Bangkok 10110  was the first  “Pierra-Navin Nursery”.  It was inaugurated on 2nd May, B.E. 2537, there were 3 classrooms with 109 pupils who came from poverty stricken families in Nuannoi Commune, Nuanchit Commune, Khlong Paeng Commune, Soi Yadong Commune and Soi Wat Bhasi Commune, etc.

The Ekamai Center, in addtion, served as the temporary office of Pierra Maternity & Child Welfare Foundation prior to moving to 31/2 Phaholyothin Soi 47, Phaholyothin Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak, Bangkok 10900.
—————————————————————————————————-

 

Pierra Navin Nursery Thatthong Center

Its inauguration was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin on July 14,1997.

It  admitted the pupils for the fitst time on July 20,1997

With 5 classrooms having total pupils of 200 persons,male 99  persons,female 101 persons and 15 teachers.

Presently : There are 5 classrooms with total pupils of 205 persons,male 99 persons,female 106 persons and 17 teachers.

Conclusion : Total number of children admitted to this center since its opening until present : 2,797 persons.

Construction and Renovation Cost :   39,727,020.52  Baht

(Latest data as of  December 31,2014)

line