2P5A6571

โครงการรำลึกถึง..”สมเด็จย่า”

admin News

เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี
พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ขอเชิญร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จย่าที่มีต่อพสกนิกร
ในนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า”

————————————————————-
ประมวลภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/pg/pirayanavinschool/photos/?tab=album&album_id=2021531041241518
mix
*
**************************************************

แบบสรุปโครงการ
cover-01-resizecover-02-resize

006-แบบสรุปโครงการ รำลึกถึงสมเด็จย่า
—————————————————-